آموزش قرار دادن نماد الكترونيك در قالب fortis

آموزش قرار دادن نماد الكترونيك در قالب fortis

1- فايل فشرده اسلايد را از اينجا دانلود كنيد

2- بعد از خارج كردن از حالت فشرده فايل super-slideshow.css را در آدرس skin\frontend\fortis\default\css\infortis كپي كنيد.

3- سپس فايل slideshow.phtml را در آدرس app\design\frontend\fortis\default\template\infortis\superslideshow كپي كنيد

4- حال فايل slideshow.phtml را ويرايش كنيد و به جاي http://yourdomain.com/iframe.htm آدرس سايت خود را قرار دهيد و فايل را ذخيره كنيد

نمونه