حذف index.php در آدرس فروشگاه مجنتو

برای حذف index.php در آدرس فروشگاه مجنتو خود مراحل زیر را دنبال کنید :

پنل مدیریت / سیستم / پیکربندی / وب رفته و استفاده از بازنویسی های سرور وب روی گزینه بلی قرار داده و صفحه را ذخیره کنید